Slet Bubeníků

Gathering Of Drummres G.O.D.

& PAVEL FAJT

ALL STAR TEAM 2019

SLET BUBENÍKŮ 2019 - BUBNY LÉČÍ

Velká Koncertní Muzikoterapie

 slet-bubeniku-2019.

Každý ze zúčastněných hudebníků je sólistou či vedoucím jednoho, či více hudebních souborů. Je samostatně známou osobností a naprostým garantem kvality.

ALL STAR TEAM 2019

 Ivana-Mer

Ivana Mer – Zpěv, klávesy

INFO

Broněk Pavlíček – Africké bubny, zpěv

INFO

Miloš Vacík – Brazilské bubny, percussion, zpěv

INFO

Pavel Fajt – Koncertní bubny, Bicí souprava, elektronika, zpěv

INFO

 

Pavel Koudelka – Bicí souprava

INFO

Petr Gablas – Cimbál, zpěv

INFO

HOSTÉ

Lubomir-Holzer

Lubomir Holzer – Zpěv, Cistra, Šamanský buben

Ephraim Goldin - Djembe, zpěv

Po rychlém a neoblomném úmrtí Romka Hanzlíka, který je spjat od začátku s projektem Slet Bubeníků jako zaštiťující agentura AMP, jsme se rozhodli letos využít léčebné síly bubnů. Život může být nečekaně ukončen a my věnujeme tento ročník Romkovi Hanzlíkovi

Koncertní program BUBNY LÉČÍ bude vytvářen s ohledem na magickou sílu bubnů, šamanských rituálů, pozitivní a laskavé energie.

Pavel Fajt: "Osobně mám zkušenost s Muzikoterapií, kterou čas od času provozuji v různých zdravotních i sociálních zařízeních a chtěl bych tuto, řekněme přidanou hodnotu bubnových partů, povýšit na koncertní událost"

Letošní slet Bubeníků nebude tedy spojen prvoplánově se hřmotnými a razantními party, s disonantními zvuky, s propletenými a útočnými polyrytmy, s nacvičenými nástupy či unisono party. Neříkám, že tam některé tyto věty z našeho bubenického slovníku nebudou, ale naší snahou bude Nalezení harmonie a rytmického řádu Všehomíra.

Kontakty:

Petr Pošvic - +420 732 179 040 ,  petr@livermusic.cz

Pavel Fajt - +420 608 030 168 , pavelfajt1@gmail.com

Scroll to top