[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”40px”][vc_column_text]

MUZIKOTERAPIE

Hudba je ta nejrychlejší cesta k emocím

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Muzikoterapií se zabývám již několik let. Je to moje forma pokorného přístupu k hudbě a pokorného přístupu k lidem, posluchačům, pacientům. Mým cílem je blahodárně působit a dodat hudební klid.

Hudebník-muzikoterapeut je v tomto případě povýšen na léčitele a používá celý svůj hudební um, klid duše a sílu své osobnosti na propojení emočních center v mozku které jinou formou propojit téměř nejdou.

Mám osvědčení o absolovování “Celostní Muzikoterapie” u PaedDr. Lubomíra Holzera pod Univerzitou Palackého v Olomouci.

Používám metodu “Melodické bubny” díky větší hravosti a doplňuji tuto o různé etnické bicí nástroje jako jsou gongy, velké tom tomy, djembe, tibetské mísy, píšťaly, brumle a jiné netemperované hudební nástroje.

Muzikoterapie je to oblast, ke které přirozeně směřuji a je pravděpodobné že v budoucnu tato forma hudební aktivity převáží nad koncerty.


Od roku 2013 členem Muzikoterapeuticke Asociace ČR CZMTA

úzká spolupráce s PaedDr. Lubomírem Holzerem na hudebních projektech

Občanské sdružení Muzikoterapie Puls Viva

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Music THERAPY – Muzikoterapie

  Princip muzikoterapie
Melodické bubny
  Účastníci muzikoterapie pohodlně leží na podložkách a nechávají se plně vést hudbou, zvuky, rytmy. Odpočívají, sní, mohou i usnout.
  Ideální počet účastníků:
Není přesně stanoven. Vždy záleží na místě samotném a na složení.
 Pokud se jedná o děti, počet je nižší (okolo 10) a u dospělých do 20 účastníků.
  Celková délka:
Celková délka muzikoterapie není přesně stanovena a liší se dle sžožení účastníků.
Velmi obrysově 30 minut – 1 hodina.[/vc_column_text][vc_column_text]

Melodické bubny

..je nová forma muzikoterapie, vycházející z Orffovy školy „evropských bicích nástrojů“, spolu s etnickým přístupem k rytmu.V muzikoterapii se běžně používají bicí nástroje typu afrických djembe, šamanských bubínků, či různých asijských perkusivních bicích a zvukových nástrojů jako tibetské mísy, chřestidla, gongy a podobně. Tyto nástroje jsou koncipovány jako nositelé základní informace o rytmu, kdy celkový tep je tvořen omezeným počtem zvuků které tyto bubny jsou schopny v základním použití vytvořit. Kupříkladu djembe je chápáno v Africe jako sólový nástroj, který je podporován jinými, basovějšími a zvukově odlišnými typy nástrojů, tedy jako součást celku a ne jako jediný nositel informace.

V muzikoterapii se diky působivému zvuku a jeho hřejivému, často v našich končinách podladěnému tónu daří djembe nejlépe. Je to především díky jednoduchosti, dostupnosti a nyní i tradici.

Můj koncept „melodických bubnů“ je posunutí této etnicko-rytmické zkušenosti více do oblasti melodie hrané na větší soupravu laděných symfonických bubnů.

Jako hlavní nástroj jsem si zvolil sadu 7 koncertních bubnů a i jiných doplňujících zvuků jako jsou činely, gongy, tibetské mísy a i jiné přírodní nástroje. Takto jsem schopen vytvářet různé, přes sebe jdoucí polyrytmické struktury, které na jednu stranu navozují onu působivou hypnotickou energii, ale na straně druhé ještě přinášejí členitější a časově delší rytmus. Právě díky melodické rozmanitosti mohou některé rytmy evokovat melodie a přispívat tímto k hravosti a uvolněnosti.

Melodické bubny jsou chápány spíše jako vedoucí nástroj, ke kterému se mohou přidat jednodušší bicí nástroje v rukou terapeutické skupiny.

Ostinátnost, ladění mozku, ducha, interpretace, předávání energie pomocí hudebních schémat a zvuků.

Princip muzikoterapie

Muzikoterapie je použití hudby a/nebo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie) kvalifikovaným muzikoterapeutem pro klienta nebo skupinu v procesu, jehož účelem je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, sebevyjádření, organizaci a jiné relevantní terapeutické záměry za účelem naplnění tělesných, emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb. Cílem muzikoterapie je rozvinout potenciál ci obnovit funkce jedince tak, aby mohl dosáhnout lepší intrapersonální nebo interpersonální integrace a následně také vyšší kvality života prostřednictvím prevence, rehabilitace nebo léčby.“ (in Kantor 2009, s. 27)

Hudební terapie je profesionální použití hudby a jeho prvku jako soucast ke zdravotnické, vzdělávací a každodenní komunikaci s jednotlivci, skupinami, rodinami nebo komunitami, kteří se snaží optimalizovat kvalitu života a zlepšení sve fyzické, sociální, komunikační, emocionální, intelektuální a duchovní kvality, zdraví a pohody. Výzkum, praxe, vzdělání a školení v klinické muzikoterapii jsou založeny na odborné úrovni v souladu s kulturním, sociálním a politickým kontextem. Zdroj: WFMT, 2011.

Melodické bubny – tiché bubnování – principy muzikoterapie

Pro koho je muzikoterapiue určena:jde převážně o děti a klienty, kteří navštěvují následující zařízení nebo jsou v nich umístěni: základní speciální školy, praktické školy, dětské domovy, dětské domovy se školou a střediska výchovné péče – SVP, léčebně výchovná oddělení – LVO, výchovné ústavy, diagnostické ústavy, denní stacionáře, zařízení pro klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami, ústavy sociální péče, domovy pro zdravotně postižené.

Muzikoterapie je rovněž určena pro logopedické klienty, klienty pedagogicko – psychologických poraden – PPP, klienty SPC – speciálně pedagogických center, žáky MŠ, ZŠ a ostatních typů a úrovní škol, domovů pro seniory, LDN, pacienty psychiatrických léčeben, léčeben a sanatorií pro drogově závislé pacienty.

Muzikoterapie je rovněž velice úspěšná jako součást léčby drogových závislostí a následných terapeutických postupů. Slouží též při nácviku rozšiřování vědomí, změněných stavů vědomí a rozvoje intuice.Zcela nově se rozvíjí použití muzikoterapie v rekreologii – problematika profesionálně řízeného odpočinku, relaxace, udržení a rozvoje psychosomatické kondice, též při realizaci volnočasových aktivit.

 

Princip:

Účastníci muzikoterapie pohodlně leží na podložkách a nechávají se plně vést hudbou, zvuky, rytmy. Odpočívají, sní, mohou i usnout.

 

Hudební nástroje:

Melodické bubny (speciálně vyrobená koncertní souprava sestávající se z 8 bubnů laděných do harmonizujících intervalů). Velký přírodní buben z jasanu, djembe a jiné africké percise, tibetské mísy velkých průměrů, píšťaly a flétny, harfy, brumle, šamanský buben, různé drobné bicí i melodické nástroje, hlas.

 

Ideální počet účastníků:

Není přesně stanoven. Vždy záleží na místě samotném a na složení.

Pokud se jedná o děti, počet je nižší (okolo 10) a u dospělých do 20 účastníků.

 

Celková délka:

  • Celková délka muzikoterapie není přesně stanovena a liší se dle složení účastníků.
  • Velmi obrysově 30 minut – 1 hodina.

 V případě zájmu mne prosím kontaktujte na mé kontaktní adrese, je možno vše vyladit dle konkrétní situace místa samotného.

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]

Scroll to top