Muzikoterapie Puls Viva

Muzikoterapie Puls Viva je občanské sdružení se zaměřením na realizaci terapeutických programů

• v nemocnicích
• dětských domovech
• ústavech sociální péče
• pořádání vzdělávacích programů, kurzů, seminářů a informačních aktivit v oblasti muzikoterapie
• podpora integrace znevýhodněných sociálních skupin do společnosti a zvyšování kvality jejich života pomocí terapeutických metod, zejména muzikoterapie.

Cílovými kategoriemi jsou především chronicky nemocné děti, mladiství, skupiny sociálně vyčleněných či jinak znevýhodněných osob, včetně drogově závislých.

Jejím hlavním cílem je:

• muzikoterapeutická činnost
• hudební aktivity
• činnost vydavatelská
• podpora koncertů s muzikoterapeutickým kontextem
Kontakt - Sídlo
Sídlo sdružení:
Muzikoterapie Puls Viva (Občanské sdružení)
Konečného náměstí 2
30200 Brno
Back to Top
Když se nám nedaří nic postavit, pojďme aspoň něco zbouratWWW NEUROBEAT
WWW Neurobeat + Fajt